Начало Изпитвания Течни Горива
Печат Е-поща

Физико-Химични Показатели на Горива и Цени


Със Заповед №1600 от 15.12.2012 г. ИЛГ към  „ СИД 1” ООД получи от Българска служба по акредитация сертификат за акредитация с № 10ЛИ.

ИЛГ към СИД1 приема да изпитва течни горива по отделни показатели  при следните цени (без ДДС):


  1. ИЗПИТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

 

СТАНДАРТ

 

ЦЕНА

1.1. Плътност

БДС EN ISO 3675

10.00 лв

1.2. Дестилационни характеристики

БДС EN ISO 3405

40.00 лв

1.3. Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846

60.00 лв

1.4. Цетанов индекс (в цената са включени цените на 1.1. и 1.3.)

БДС EN ISO 4264

55.00 лв

1.5 Съдържание на вода по Карл Фишер

БДС EN ISO 12937

50.00 лв

1.6. Общо количество онечиствания

БДС EN 12662

40.00 лв

1.7. Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160

40.00 лв

1.8. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 2719

30.00 лв

1.9. Съдържание на пепел

БДС EN ISO 6245

40.00 лв

1.10. Кинематичен вискозитет

БДС EN ISO 3104+АС

40.00 лв

1.11. Гранична температура на филтруемост /ГТФ/

БДС EN 116+АС

50.00 лв

1.12. Съдържание на метилови естери на висши мастни киселини /FAME/ Обратно в Менюто

БДС EN 14078

 

50.00 лв

1.13. Определяне съдържание на маркер SY 124

ВЛМИ № 002/2012

60.00 лв

1.14. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 3679

30.00 лв

1.15. Пламна температура в отворен тигел

БДС EN ISO 2892

30.00 лв

1.16. Външен вид

БДС EN 228, табл. 1

5.00 лв

1.17. Налягане на наситени пари /VP/

БДС EN 13016-1

50.00 лв

1.18. Индекс на летливост- в цената са включени цените на 1.2 и 1.17

БДС EN 228 т.5.6.2

95.00 лв

1.19. Съдържание на бензен

БДС EN 238+А1

40.00 лв

1.20. Съдържание на метил третичен бутилов етер

БДС 17181

40.00 лв

1.21. Съдържание на етил третичен бутилов етер

ВЛМИ № 001/2012 г

40.00 лв

1.22. Температура на помътняване

БДС EN 23015

30.00 лв

1.23. Температура на замръзване

БДС 1751

30.00 лв

1.24. Съдържание на вода

БДС ISO 3733

30.00 лв

1.25. Коксов остатък

БДС ISO 6615

40.00 лв

1.26. Водоразтворими киселини и основи

БДС 5252

30.00 лв

1.27. Обща киселинност

БДС EN 15491

30.00 лв

1.28. Общ сух остатък

БДС EN 15691

30.00 лв

1.29. Йодно число

Обратно в Менюто

БДС EN 14111

30.00 лв

 

2. ИЗПИТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

 

СТАНДАРТ

 

ЦЕНА

2.1. Октаново число /RON/

Ст на СИВ 2183-80

40.00 лв

2.2. Определяне съдържанието на олово

БДС ЕN 237

30.00 лв

2.3. Плътност

БДС 12185

10.00 лв

2.4. Съдържание на кислородосъдържащи съединения

Обратно в Менюто

 

БДС 13132 и

БДС 14517

80.00 лв

2.5. Съдържание на естери

БДС 14103

60.00 лв

2.6. Съдържание на метанол

БДС 14110

60.00 лв

2.7. Изпитване на втечнен нефтен газ по показатели: плътност, октаново число, налягане на наситени пари, съдържание на диени, мирис, въглеводороден състав

 

200.00 лв

 

При изпитване на една проба течно гориво по над 6 показатели се прави отстъпка от 15%

 

3. ИЗПИТВАНЕ НА АРБИТРАЖНИ ПРОБИ


СТАНДАРТ


ЦЕНА

3.1. Плътност

БДС EN ISO 3675

10.00 лв

3.2.. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 2719

60.00 лв

3.3. Гранична температура на филтруемост /ГТФ/

БДС EN 116+АС

100.00 лв

3.4. Съдържание на метилови естери на висши мастни киселини /FAME/

БДС EN 14078

100.00 лв

3.5. Съдържание на вода по Карл Фишер

БДС EN ISO 12937

100.00 лв

3.6. Общо количество онечиствания

БДС EN 12662

100.00 лв

3.7. Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846

100.00 лв

3.8. Налягане на наситени пари /VP/

БДС EN 13016-1

80.00 лв

3.9. Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160

80.00 лв

3.10. Кинематичен вискозитет

БДС EN ISO 3104

80.00 лв

3.11. Съдържание на вода и утайки

БДС 15862

80.00 лв

3.12. Водоразтворими киселини и основи

БДС 5252

60.00 лв

 

4. ЛАБОРАТОРИЯТА Е АКРЕДИТИРАНА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ТЕЧНИ ГОРИВА

Цената за вземане на една проба течно гориво от обект в София или с  отдалеченост до 40 км. в двете посоки е 40,00 лв.

Цената за вземане на една проба течно гориво от обект с отдалеченост над 40 км. в двете посоки е 40,00 лв. плюс транспортни разходи по  0,30 лв. за всеки километър.

Всички цени са без ДДС!

Плащането се извършва по банков път срещу представен протокол от изпитването и фактура-оригинал.

„СИД 1” ООД предлага възможности за сключване на договор за вземане и изпитване на течни горива с по-изгодни за партньорската фирма цени.

Обратно в Менюто


Последна промяна от Петък, 15 Ноември 2013г. 15:06ч.