Начало Изпитвания Течни Горива и Масла
Печат Е-поща

Физико-Химични Показатели на Горива и Цени


Със Заповед №1600 от 15.12.2012 г. ИЛГ към  „ СИД 1” ООД получи от Българска служба по акредитация сертификат за акредитация с № 10ЛИ.

ИЛГ към СИД1 приема да изпитва течни горива по отделни показатели  при следните цени (без ДДС):


  1. ИЗПИТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

 

СТАНДАРТ

 

ЦЕНА

1.1. Плътност

БДС EN ISO 3675

лв

1.2. Дестилационни характеристики

БДС EN ISO 3405

лв

1.3. Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846

лв

1.4. Цетанов индекс (в цената са включени цените на 1.1. и 1.3.)

БДС EN ISO 4264

лв

1.5 Съдържание на вода по Карл Фишер

БДС EN ISO 12937

лв

1.6. Общо количество онечиствания

БДС EN 12662

лв

1.7. Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160

лв

1.8. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 2719

лв

1.9. Съдържание на пепел

БДС EN ISO 6245

лв

1.10. Кинематичен вискозитет

БДС EN ISO 3104+АС

лв

1.11. Гранична температура на филтруемост /ГТФ/

БДС EN 116+АС

лв

1.12. Съдържание на метилови естери на висши мастни киселини /FAME/ Обратно в Менюто

БДС EN 14078

 

лв

1.13. Определяне съдържание на маркер SY 124

ВЛМИ № 002/2012

лв

1.14. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 3679

лв

1.15. Пламна температура в отворен тигел

БДС EN ISO 2892

лв

1.16. Външен вид

БДС EN 228, табл. 1

лв

1.17. Налягане на наситени пари /VP/

БДС EN 13016-1

лв

1.18. Индекс на летливост- в цената са включени цените на 1.2 и 1.17

БДС EN 228 т.5.6.2

лв

1.19. Съдържание на бензен

БДС EN 238+А1

лв

1.20. Съдържание на метил третичен бутилов етер

БДС 17181

лв

1.21. Съдържание на етил третичен бутилов етер

ВЛМИ № 001/2012 г

лв

1.22. Температура на помътняване

БДС EN 23015

лв

1.23. Температура на замръзване

БДС 1751

лв

1.24. Съдържание на вода

БДС ISO 3733

лв

1.25. Коксов остатък

БДС ISO 6615

лв

1.26. Водоразтворими киселини и основи

БДС 5252

лв

1.27. Обща киселинност

БДС EN 15491

лв

1.28. Общ сух остатък

БДС EN 15691

лв

1.29. Йодно число

Обратно в Менюто

БДС EN 14111

лв

 

2. ИЗПИТВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

 

СТАНДАРТ

 

ЦЕНА

2.1. Октаново число /RON/

Ст на СИВ 2183-80

лв

2.2. Определяне съдържанието на олово

БДС ЕN 237

лв

2.3. Плътност

БДС 12185

лв

2.4. Съдържание на кислородосъдържащи съединения

Обратно в Менюто

 

БДС 13132 и

БДС 14517

лв

2.5. Съдържание на естери

БДС 14103

лв

2.6. Съдържание на метанол

БДС 14110

лв

2.7. Изпитване на втечнен нефтен газ по показатели: плътност, октаново число, налягане на наситени пари, съдържание на диени, мирис, въглеводороден състав

 

лв

 

При изпитване на една проба течно гориво по над 6 показатели се прави отстъпка от 15%

 

3. ИЗПИТВАНЕ НА АРБИТРАЖНИ ПРОБИ


СТАНДАРТ


ЦЕНА

3.1. Плътност

БДС EN ISO 3675

лв

3.2.. Пламна температура в затворен тигел

БДС EN ISO 2719

лв

3.3. Гранична температура на филтруемост /ГТФ/

БДС EN 116+АС

лв

3.4. Съдържание на метилови естери на висши мастни киселини /FAME/

БДС EN 14078

лв

3.5. Съдържание на вода по Карл Фишер

БДС EN ISO 12937

лв

3.6. Общо количество онечиствания

БДС EN 12662

лв

3.7. Съдържание на сяра

БДС EN ISO 20846

лв

3.8. Налягане на наситени пари /VP/

БДС EN 13016-1

лв

3.9. Корозия на медна пластина

БДС EN ISO 2160

лв

3.10. Кинематичен вискозитет

БДС EN ISO 3104

лв

3.11. Съдържание на вода и утайки

БДС 15862

лв

3.12. Водоразтворими киселини и основи

БДС 5252

лв

 

4. ЛАБОРАТОРИЯТА Е АКРЕДИТИРАНА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ТЕЧНИ ГОРИВА

Цената за вземане на една проба течно гориво от обект в София или с  отдалеченост до 40 км. в двете посоки е 40,00 лв.

Цената за вземане на една проба течно гориво от обект с отдалеченост над 40 км. в двете посоки е 40,00 лв. плюс транспортни разходи по  0,30 лв. за всеки километър.

Всички цени са без ДДС!

Плащането се извършва по банков път срещу представен протокол от изпитването и фактура-оригинал.

„СИД 1” ООД предлага възможности за сключване на договор за вземане и изпитване на течни горива с по-изгодни за партньорската фирма цени.

Обратно в Менюто


Последна промяна от Понеделник, 15 Септември 2014г. 15:17ч.